“STIP” – Stage d’initiation pratique (Deel 2) – Biber & Wëllefcher

Fir un dëser Formatioun kënnen deel ze huelen, muss een Member an engem lokalen Grupp vun den “Lëtzebuerger Guiden a Scouten” sinn.

Formatioun vum 1. Zyklus fir déi zukünfteg Assistentcheffen bei de Biber an de Wëllefcher.

Ziler:
D’Cheftainen a Chef kréien dat néidegt Material an dat néidegt Wëssen fir de Kanner am Biber a Wëllefchersalter altersgerecht Aktivitéiten unzebidden.

Inhalt:
D’Method, Biber- a Wëllefchersaktivitéiten, Veilléen, …
Inscription