Formatiounsweekend Gruppechef/taine

Fir un dëser Formatioun kënnen deel ze huelen, muss een Member an engem lokalen Grupp vun den “Lëtzebuerger Guiden a Scouten” sinn.
An dëser Formatioun leiers du weis du besser kanns op deng Chef a Cheftainen agoe kanns, weis du en Team aus dengem Grupperot mëss a wei een e Grupp soll feieren a geréieren.

Ziler:
Zil vun dëser Formatioun ass et, dass du deng Aarbecht kanns als Gruppechef/taine untrieden an déi Grupp esou gutt wei méiglech ënnerstëtzen.

Inhalt:
– Teambuilding
– Gerance vun...
Inscription