“STIP” – STAGE D’INITIATION PRATIQUE: RaRo

Fir un dëser Formatioun kënnen deel ze huelen, muss een Member an engem lokalen Grupp vun den “Lëtzebuerger Guiden a Scouten” sinn.

Eisen STIP huet en Recamp kritt.
Mir bidden als Branche den ganzen eischten Zyklus un.
Dofir verdeelen mer den STIP op 3 Weekender an 3 Prepa-Owender. 
Deen eenzegen Weekend deen elo fix ass, ass eisen Methodendeel vum STIP.
Di aaner Weekender an Prepa-Owender plangen mer mat den Stipisten zesummen.
Mir hun awer eng Mindestufuerderung vun 5 Kandidaten...
Inscription