L'activité a déjà eu lieu

Animateur A

Du wëlls léieren wéi een Spiller, Bastel Aktivitéiten oder Owes Aktivitéiten fir Kanner a Jonker während Vakanzenaktivitéiten organiséiert a wat fir eng Optiounen een do iwwerhaapt huet? Oder du wëlls wëssen wéi een a verschiddenen Situatiounen sech soll verhalen a wat engem Animateur seng Responsabilitéiten sinn, dann mell dech un fir dëse Weekend vun deems du garantéiert vill léiers a mat heem hëls.

Dës Formatiounswoch fënnt vill dobaussen statt an d'Participanten mussen dat néidegt...