Formatiounswoch Aide-Animateur/trice

Als Moniteur/trice an d’Kolonie ze fuere soll geléiert sinn. Op eiser Formatiounwoh léiers du unhand vu prakteschen Erfarunge weis du dech a verschidde Situatioune verhale solls. Engersäits steet d’Schaffen am Grupp an d’Virbereede vun Aktivitéiten am Fokus. Anerersäits gëss du alles iwwer Spiller, vun de Situatiounen, der Virbereedung, de Reegelen iwwer Duerchféierung bis hin zur Evaluatioun gewuer. Du léiers: 

  • Wéi organiséieren ech ee Spill ?
  • Wat maachen ech, wann en Kand mir net follegt ?
Inscription