Kachen, Brachen an d’Natur erliewen

Dës formatiouns-Weekend hunn mir an 2 Deeler gespléckt. Deen éischten Dag steet ganz am Prinzip vun der Erliefnespedagogie, An dëser Formatioun kriss du Iddien, wéi s du de  Kanner an der Kolonie op spillerescher Aart a Weis d’Natur kanns méi no bréngen, an esou Zesummenhalt an d’Kooperatioun am Grupp stäerks. Zesumme maache mir eis Gedanke wéi een Abenteuer an der Natur kann erliewen an dobäi onvergiesslech Erfarunge mécht. D’Natur bitt ee risegt Spillfeld a waart nëmmen drop entdeckt ze...
Inscription

Lieu d'activité

Centre écologique Parc Housen
Passer la carte