Thema Sexualitéit

Mir schwätzen driwwer: Sexualitéit! Informatiounen, Diskussiounen, Ëmgang mam Thema Sexualitéit a geschlechtsspezifesche Rollenverständnisser. Op wat muss ech an der Kolonie mat Kanner a Jugendlechen oppassen ? Wéi soll ech als Moniteur/trice mat Themen ronderëm Kierper, Sexualitéit, Bezéiungen an Geschlecht ëmgoen ? Wou si meng Grenzen a wat ass meng Roll ?
Inscription

Lieu d'activité

Youth Hostel Beaufort
Passer la carte