De roude Fuedem (Weekend de base)

Geschichten an Theater hunn eng grouss Valeur op eise Kolonien. Fest encadréiert am Wocheplang suergen dës fir Identifikatioun a Spannung bei de Kanner, woubäi den Opbau vun der Story een essentielle Rôle anhëlt. Wëlls du wëssen, wéi een eng flott Geschicht schreift an zesumme setzt? Op dësem Weekend siche mir net nëmmen no engem roude Fuedem, mee mir luussen och hannert d'Kulissen. Zesumme kucke mir, wat et heescht eng Geschicht fir Kanner a Jugendlecher ze plangen, z‘organiséieren an...

Organisateur

Bon à savoir

Le Service national de la jeunesse a élaboré, en collaboration avec l'organisateur, le programme de cette activité et s'occupe de la gestion administrative des inscriptions.
Les CONDITIONS GÉNÉRALES et FAQ du SNJ sont applicables.

Lieu d'activité

Marienthal
Passer la carte